Partnerská návštěva v Irsku, Clifden

Partnerská návštěva v irském městečku Claddaghduff proběhla koncem měsíce května. Naši pedagogové měli možnost navázat na předchozí návštěvu v Dublinu a rozšiřovat si znalosti o irském vzdělávacím systému a školství obecně.

Pedagogové si prohlédli školu a měli možnost přímo na místě diskutovat s irskými pedagogy. Návštěva v partnerské škole proběhla ve velmi přátelském duchu, dětem byly předány dopisy od českých kamarádů, dobré dárky a spousta srdečných pozdravů.

V rámci projektu Comenius byla tato návštěva zároveň návštěvou poslední, proto byly řešeny závěrečné detaily projektu, probíhalo hodnocení jednotlivých etap a samozřejmě debaty o pokračování vzájemných kontaktů mezi žáky prostřednictvím „skype konferencí“ a dopisů. A hned na místě byla domluvena další „skype konference“ se švédskou školou, kterou naši žáci absolvovali začátkem června.

Pobyt na západu Irska byl pro naše pedagogy velmi zajímavou zkušeností, která je jistě obohatila v mnoha různých směrech a oblastech.

Mgr. Petra Esteřáková

Comments are closed.