Nové webové stránky školy

www.zsvsetinsychrov.cz

 

 

 

 

Posted in Školní akce | Komentáře nejsou povoleny

Slavnostní rozloučení s žáky 9.A

  Město Vsetín se rozhodlo založit novou tradici, a to slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd. Akce se konala v kině Vatra ve čtvrtek 27. června 2013, den před posledním vysvědčením deváťáků na základní škole.

Paní starostka Iveta Táborská vyjádřila deváťákům morální podporu při jejich samostatném vykročení do života a ubezpečila je, že město Vsetín je jim přátelské a otevřené v každé fázi jejich života.  Místostarosta Petr Kořenek zase vyjádřil naději, že i po ukončení studií, případně i vysokoškolských, dnešní deváťáci na své město nezapomenout a budou se sem vracet i s svým potenciálem a schopnostmi, aby město dál rozvíjeli. Oba představitelé pak žákům, ale i jejich třídním učitelům a ředitelům škol poděkovali za celoroční školní práci a popřáli jim krásné léto a žákům prázdniny.

Skvělým způsobem doplnili atmosféru loučení žáci ZUŠ Vsetín svým hudebním i literárně dramatickým vystoupením, které opravdu stálo za to!

Příjemné dopoledne završilo promítání romantického sci-fi filmu ve 3D. Žáci devátých tříd všech vsetínských škol jistě odcházeli s dobrým pocitem, že jejich město o ně má zájem a bude je na jejich cestách životem podporovat.

PhDr. Jaroslava Ševčíková, třídní učitelka 9.A

 

 

Posted in Školní akce, Soutěže | Komentáře nejsou povoleny

ŽA-BA-KO

Ve středu 26. června se v zámku Vsetín konal 1. ročník žákovské badatelské konference (ža-ba-ko), kterou naše škola pořádala spolu s Lískou o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji a Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně pod záštitou Zlínského kraje a Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogické fakulty, Katedry biologie.
Více než stovka diváků  si vyslechla prezentace, které představily jedenáct badatelských úkolů, které realizovali žáci ze ZŠ Vsetín, Sychrov 97, Vsetín, Rokytnice, ZŠ Zubří, ZŠ Růžďka a ZŠ Pod Skalkou z Rožnova pod Radhoštěm. Bonusem byl program v rámci muzea a také ukázky výukových projektů žáků ze Střední zemědělské a přírodovědné školy z Rožnova pod Radhoštěm.
První ročník konference se vydařil. Vzhůru do dalšího, který se bude konat na podzim roku 2013.

PhDr. Jaroslava Ševčíková

Fotogalerie

Tisková zpráva na stránkách Muzeum regionu Valašsko

Stránky partnerů:

UP v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie
Zlínský kraj
Líska

Posted in Projekty, Školní akce | Komentáře nejsou povoleny

Úspěch mladých autorů v krajském kole

  V květnu 2013 proběhlo v Kroměříži vyhodnocení krajského kola literární soutěže „Kde končí svět“.Výborně si vedli Michala Pilarská a Ondřej Polách , oba žáci ze 4.A ZŠ Sychrov.Ondra získal 1.místo v kategorii komix a Michala 2.místo v kategorii próza.

Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Mgr.D.Chytilová

Posted in Soutěže, Úspěchy žáků | Komentáře nejsou povoleny

Projekt Comenius – partnerská návštěva naší školy

Posted in Projekty | Komentáře nejsou povoleny

Poděkování za nevšední vstřícnost a ochotu.

Poslední květnový den si žáci 3.a 4.třídy velmi užili. Výlet na hrad Helfštýn se vydařil, a protože nám počasí přálo, vydali jsme se “ za překvapením“ – na letiště v Hranicích na Moravě.

Zde nás již čekali rodiče Kačky Vančurové. Pan Vančura nám umožnil prohlédnout si celé letiště, hangáry, dětem podal odborný výklad o letadlech a kdo chtěl, mohl si vyzkoušet i kokpit pilotů.

Na závěr bylo pro děti připraveno i příjemné pohoštění paní Vančurovou a ještě všichni dostali velký plakát s obrázky letadel.

Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům Kateřiny Vančurové a všem pracovníkům letiště za nevšední vstřícnost a velkou ochotu.

Mgr.D.Chytilová

 

Posted in Školní akce | Komentáře nejsou povoleny

Atletická všestrannost

  Dne 12. 6. 2013 se žáci prvního stupně zúčastnili okresního kola Atletické všestrannosti ve Valašském Meziříčí. Závodníkům přálo pěkné počasí a na stadionu panovala příjemná atmosféra. Lépe se dařilo našim chlapcům, kteří obsadili jako družstvo 3. místo s 368 body. Před nimi skončily školy Pod Skalkou (376 bodů) a ZŠ Karolinka (384 body). V jednotlivých družstvech tříd dominoval mezi třeťáky Petr Mikuš se ziskem 88 bodů. Nejlépe se mu podařil hod kriketovým míčkem – 40, 93 m.

Děvčatům se dařilo po celou dobu držet krok se soupeři. Největší slabinou děvčat se však ukázala poslední disciplína – běh 500m. Zde naše děvčata ztratila velký počet bodů, a proto skončila na poslední příčce. Musím je však pochválit, protože bojovala s vypětím všech sil. Mezi páťačkami dominovala v hodu Sára Čotková. Podařilo se jí hodit 36,70 m.

Již teď se žáci těší na příští ročník soutěže. Takže za rok opět na stadionu v té nejlepší kondici nashledanou.

Družstvo děvčat:

Gabriela Vančurová ( 1.A)

Kateřina Fojtíková (2.A)

Kateřina Hnátková (3.A)

Natálie Tkadlecová (4.A)

Sára Čotková (5.A)

Družstvo chlapců:

Andreas Wandrol (1.A)

Tomáš Bělaška (2.A)

Petr Mikuš (3.A)

Václav Kočí (4.A)

Tomáš Tomanec (5.A)

Mgr. Marie Hnátková

Posted in Soutěže, Sportovní akce | Komentáře nejsou povoleny

Školní výlet 6.A

     V propršeném pondělním ránu (3. června) se vydali šesťáci z naší školy na školní výlet.

Cílem jejich putování se stala chata Niva v oblasti Janišov, kde měli prožít dva dny. Na místě už na ně čekali instruktoři z Alceda (Ondra, Soňa a Zuzka), kteří se měli postarat o program. Nutno říct, že nezklamali, přestože jsme neměli štěstí na počasí, troufám si říci, že si děti výlet užily. Nenudily se, právě naopak, učily se spolu spolupracovat, respektovat se, naslouchat si a všechny tyto aktivity probíhaly formou zábavných her. A dokonce došlo i na stezku odvahy!

V úterý jsme opouštěli chatu bohatší o spoustu zážitků a zkušeností. Snad dětem „teamový duch“, který na výletě získaly, vydrží co nejdéle!

Představu o našem pobytu získáte nahlédnutím do fotogalerie:

Mgr. Petra Esteřáková

Posted in Školní akce | Komentáře nejsou povoleny

Fórum s občany města Vsetína

  Žáci naší školy měli možnost dne 5. června 2013 na Fóru s občany ovlivnit budoucnost svého města Vsetína. Zúčastnili se tzv. Stolu mladých, v rámci kterého diskutovali o budoucím rozvoji Vsetína. Právě u jejich stolu zasedla i starostka paní Iveta Táborská. Za nejzávažnější problém považují mladí lidé to, že vstup do města je pro přijíždějící až odstrašující, chtěli by, aby se upravil vzhled autobusového i vlakového nádraží, a aby se na těchto místech udržovala čistota a pořádek.

Za naši školu se aktivně zapojili: Klárka Novosadová, Denda Cholastová, Filip Ištvánech, Lukáš Tomanec a Dan Volek, všichni z 9.A. Měli také možnost seznámit se s plány úpravy prostor nad školou, kde se buduje parkoviště.

Naši žáci si jistě zaslouží pochvalu, protože skvěle reprezentovali školu. Je vynikající, že mají zájem o budoucnost svého města.

J.Ševčíková

Posted in Besedy, Školní akce | Komentáře nejsou povoleny

Žákovská badatelské konference

  Naše škola se stala iniciátorem první Žákovské badatelské konference ve Zlínském kraji. Konference je určena žáků 2. stupně základních škol. Žáci, badatelé,  na ní představí svá bádání a první pokusy o vědeckou práci. Konference se pořádá ve spolupráci s Lískou o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji a Muzeem regionu Valašsko, zaštítil ji PaedDr. Petr Navrátil, člen Rady Zlínského kraje a odbornou garanci poskytla Katedra biologie Univerzity Palackého v Olomouci.
Konference se koná ve středu 26. června 2013 v zámku ve Vsetíně od 9.00 hod.

Jaroslava Ševčíková

Posted in Projekty, Školní akce | Komentáře nejsou povoleny

Radost maminek

  Maminky žáků 2. A ze ZŠ Vsetín, Sychrov se v neděli 12.5. 2013, kdy slaví svátek všechny maminky světa, mohly radovat, a to hned dvakrát. Díky vynikající spolupráci starších a mladších žáků v ZŠ Vsetín, Sychrov, dostaly od svých malých druháků nádherné dárečky, vlastnoručně vyrobené květinové věnečky.

Výroba dárečků byla dost náročná, a tak druhákům přispěchali na pomoc žáci 7.A.

A to jim šla všem společně práce od ruky! Všichni žáci věděli, že vyrábějí přáníčka a dárečky pro maminky, a navíc utužovali vzájemné přátelství a spolupráci mezi druháky a sedmáky.

No a maminky tak mají jistotu, že o jejich děti je ve škole postaráno nejen ze strany kvalifikovaných pedagogů, ale i ze strany starších žáků, kteří své mladší kamarády vždy podrží a povzbudí. Vždyť se přece tak dobře znají!

2.A a 7.A, ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Fotogalerie

Posted in Školní akce | Komentáře nejsou povoleny

Země oslavila svůj svátek

  V pondělí 22. dubna oslavili Den země také žáci ZŠ Vsetín, Sychrov 97. Starší školáci ze sedmé, osmé a deváté třídy si připravili program pro mladší kamarády z první, druhé a  čtvrté  třídy. Na jednotlivých stanovištích čekaly na mladší kamarády mnohé zajímavé úkoly. Nejprve se všichni společně zamysleli nad tím, jestli vůbec planeta Země potřebuje slavit svátek, a když se shodli na tom, že ano, tak se rozhodli uspořádat jí pořádnou veselou oslavu a při tom vyslovit spoustu přání.  Protože k svátku se přece přát má.

A jaká přání to byla? Třeba – aby byla Země čistá, zelená a modrá, aby byla stále plná sluníčka… a děti také navrhly, jak může každý z nás pomoci, aby byla Země pořád taková pěkná a čistá. Například za nás všechny Zemi slíbily, že budeme třídit odpad a hned si zopakovaly, kam které vyhozené věci patří, povídaly si, co se z nich dá znovu vyrobit. Navrhovaly jak se má šetřit vodou, i surovinami a materiálem, konkrétně třeba papírem a také energiemi.

Žáci třetí a páté třídy, si pak přišli povídat do učebny přírodních věd. Jejich hlavním úkolem bylo promyslet, jak to na Zemi, když je zdravá a čistá, funguje.  A poradili si naprosto úžasně.

Žáci 6.A se v rámci výuky přírodopisu poprvé vydali do terénu, prozkoumat jarní byliny a vzdát hold planetě Zemi za všechnu krásu, kterou nám nabízí. Našim očím, duším i celému tělu. Nalezli nádherné koberce sasanek, orsejí a porosty křivatců, přivoněli si k fialkám a ocenili odolnost sedmikrásek, ale našli i rozkvetlé plicníky, kostivaly, kokošku pastuší tobolku nebo podběl. Vyprávěli si o jejich léčivých účincích i o tom, jak krášlí náš svět. Teplé počasí vylákalo také spoustu hmyzu, zejména slunéček sedmitečných, brouků bázlivců či různých druhů pavouků. Sama příroda se v den svátku planety Země rozvila do krásy a pestrosti.

Byl to krásný den. Ale ani zítra  a pozítří nesmíme zapomenout, že planetu máme jen jednu, a když si ji znečistíme, poškodíme a když jí budeme ubližovat, uškodíme jen sami sobě!
J.Ševčíková

Posted in Školní akce | Komentáře nejsou povoleny

O poklad strýca Juráša

   Žáci naší školy, kteří se zaujali porotu svými pracemi již v Masarykově veřejné knihovně Vsetín, se probojovali do okresního kola soutěže O poklad strýca Juráša a zde také zabodovali!

       V tomto kole a ve velké konkurenci obsadily Anička Vraspírová a Míša Pilarská

pěkná třetí místa v žánru próza ve svých věkových kategoriích a Ondra Polách se svým komiksem zaujal natolik, že získal krásné první místo v kategorii 4.–5. tříd.

Práce našich žáků byly zveřejněny ve zvláštním almanachu, který byl pro tuto příležitost sestaven.

Všem třem gratulujeme a přejeme mnoho chuti do dalšího psaní!

Mgr. Petra Esteřáková

Posted in Školní akce, Soutěže | Komentáře nejsou povoleny

Den Země

22. dubna slaví naše Země svůj svátek

Již tradičně se 22.4. slaví v celém světě Den Země.
Také žáci naší školy si připomenou tento svátek, přijdou do školy v barvách zdravé a krásné Země, a to v modré (voda, vzduch) , zelené (rostliny) a žluté (slunce zářící na Zemi).
Starší žáci školy připraví pro děti z 1. stupně výukové hodiny plné her a soutěží se zaměřením na poznávaní a ochranu přírody.
Odpoledne je pro zájemce připravená asi hodinová komentovaná vycházka do Přírodní památky Vršky-Díly.
Sraz v 15.00 hod. na hřišti školy. Vezměte fotoaparáty a dalekohledy!

Posted in Projekty, Školní akce | Komentáře nejsou povoleny

Projekt „žáci žákům“ v ZŠ Vsetín, Sychrov

 Do ZŠ Vsetín, Sychrov 97 přijeli ve středu 3. dubna 2013 už podruhé v tomto školním roce žáci ze Střední zemědělské a přírodovědné školy z Rožnova pod Radhoštěm v doprovodu paní učitelky Jolany Juřicové.Středoškoláci přišli vyučovat své kamarády ze základní školy, a to v rámci projektu Žáci žákům, který je podpořen Zlínským krajem.

Mgr. Jaroslava Ševčíková

Fotogalerie

 

Posted in Projekty, Školní akce | Komentáře nejsou povoleny

Florbalová liga

V tomto školním roce se konal již XIV. ročník ve florbalu starších žáků o pohár „Sdružení obcí migroregionu Vsetínska. V pondělí 18. března letošní ročník posledním kolem skončil.

Žáci naší školy se zúčastnili zatím všech dosavadních ročníků. Začíná vždy v říjnu a končí v březnu, účastní se 8 škol regionu a každý tým během turnaje odehraje 14 zápasů.

Konkurence je každý rok větší a větší, a proto jsme si dali za cíl udržet se v I. lize a tím nesestoupit do II. ligy. Úkol jsem splnili a dokonce překročili, protože chlapci a 2 děvčata hráli velmi dobře a nakonec jsme obsadili 3. místo, získali pohár a bronzové medaile.

Ze 14 zápasů jsme 8 vyhráli, jednou remizovali  a 5 zápasů jsme prohráli, skore 44:31. A ještě Miroslav Janošek v kanadském bodování za nejvíce vstřelených branek a přihrávek obsadil 1.místo.

Školu reprezentovali:

7. třída David Hrňa

8. třída: Vojtěch Ščotka, Pavel Ščotka, Jakub Húšť, David Orság, Radek Matůš

9. třída: Filip Ištvánech, Miroslav Janošek, Václav Košut, Jan Surý, Lukáš Tomanec, Denisa Cholastová, Anna Doležalová

Mgr. Josef Kontek

 

Posted in Sportovní akce, Úspěchy žáků | Komentáře nejsou povoleny

Velikonoční tvoření

 Velikonoční čas jsme v ZŠ Vsetín, Sychrov uvítali v úterý 26. března 2013 opět spoluprací s okolními mateřskými školkami. Paní učitelky Mikulíková a Zapletalová připravily s žáky ZŠ Sychrov tvořivé dílny pro předškoláky. S dětmi z MŠ Na Kopečku a MŠ Jasénka pracovali s velkou chutí deváťáci a s mateřinkou ze Sychrova si pohráli osmáci.

  Byl to velmi náročný program, protože všechny tři školky se vystřídaly ve škole v jeden den a předškoláci si užili hned dvojí dobrodružství. Jednak si vytvořili s pomocí žáků školy velikonoční dekorace, které pyšně nesli maminkám ukázat domů, a pak, vyzkoušeli si, jaké to je být školáky. Pracovali s programy v multimediální učebně, kde je zaujala zejména interaktivní tabule. Zde pro ně program připravila paní učitelky Janušová s žáky 5. A  a Ševčíková se sedmáky. 

Radost a poučení přinesla společná práce jak dětem z mateřských škol, tak i školákům ze ZŠ Vsetín, Sychrov 97.

Těšíme se na další společná setkání.

Fotogalerie

 

V odpoledních hodinách proběhla tvořivá dílna pro veřejnost.

Fotogalerie

Posted in Školní akce | Komentáře nejsou povoleny

Výrazný úspěch našich recitátorů

Začátkem měsíce března se vydali vítězové školního kola reprezentovat naši školu v recitační soutěži.

Místnosti Alceda se zaplnily velkým počtem recitátorů ze všech vsetínských škol, ale i škol z obvodu Vsetín.

Vybraní chlapci a děvčata z prvních až devátých tříd byli rozděleni do svých kategorií a soutěž byla zahájena.

Naši žáci opět nezklamali. V této velmi silné konkurenci škol děvčata z prvního stupně obsadila znovu ta nejlepší místa!

V I.kategorii zvítězila Kristiana Fusková a jako druhá se umístila Michaela Čevelová, obě ze 3.A.

Michala Pilarská ze 4.A vyhrála v kategorii II. Všechna postupují do okresního kola v Rožnově pod Radhoštěm.

Pochvalu zaslouží ale i ostatní recitátoři – Jana Šicová(4.A), Martina Šicová (6.A), Martin Janáč(7.A), Alžběta Fialová a Sára Janíčková(obě 8.A).

Vítězům gratuluji a současně děkuji i rodičům za obětavou pomoc a přípravu.

Mgr.Dana Chytilová

Posted in Soutěže | Komentáře nejsou povoleny

Autosalon

Výtvarná soutěž u příležitosti Valašského autosalonu
ve spolupráci se ZŠ Vsetín, Sychrov vyhlašuje Agentura Sírius již tradiční výtvarnou soutěž u příležitosti konání XIX. Valašského autosalonu, který proběhne druhý týden v květnu na stadiónu ve Valašském Meziříčí.

 

Zapojit se mohou žáci od mateřských přes základní až ke středním školám. Tradičně vyhlašujeme dvě hlavní tématické kategorie, a to „Auto snů“ a „Design, auto budoucnosti“. Je na každém autorovi, jak se umělecky vyjádří a do které kategorie své dílo přihlásí.

Výtvarné práce je třeba zasílat do pátku 19. dubna 2013 na adresu: Jaroslava Ševčíková, ZŠ Vsetín, Sychrov 97, 755 01 Vsetín.

Školáci v ZŠ Vsetín Sychrov se už do výtvarných aktivit pustili. Členové výtvarného kroužku při školní družině už malovali veselá autíčka do první kategorie Auto snů a osmáci si v rámci informatiky pohráli s kategorií designu. Snad uspějí v konkurenci, která bývá tradičně veliká.

Všem mladým výtvarníkům přejeme hodně sil a chuti do práce!

Autosalon 2013

Posted in Školní akce, Soutěže | Komentáře nejsou povoleny

Školní kolo v recitační soutěži

 Měsíc únor je na většině základních škol ve znamení recitování a recitační soutěže a samozřejmě ani naše škola není v tomto směru výjimkou.

Žáci druhého stupně se sešli v pondělí 4. února ve školní knihovně a v tomto inspirativním prostředí proběhla samotná soutěž. Porota měla těžkou práci s výběrem vítězů, protože všechny děti přistoupily k recitaci i k výběru textů zodpovědně.

             Porotkyně si vyslechly básně od Jana Skácela, Jiřího Žáčka či Miloše Macourka a dalších. Ze všech soutěžích dětí museli být vybráni ti nejlepší. V kategorii 6.–7. tříd se na prvním místě umístil Martin Janáč (7.A), druhé postupové místo obsadila Martina Šicová (6.A) a  třetí místo s básní od Bulata Okudžavi patřilo Elišce Trčálkové (6.A). Zvláštní cena poroty byla udělena Barboře Sáblíkové (6.A). Letošní zastoupení ve starší kategorii 8.–9, tříd dokazuje, že žáci neztrácejí zájem o poezii ani ve vyšších ročnících, což nás velmi těší! V této kategorii se na postupovém prvním místě umístila Sára Janíčková (8.A) s básní od Jiřího Žáčka, na druhé místo se probojovala Alžběta Fialová (8.A) a třetí místo obsadil Vítek Smýkal (8.A) s písňovým textem od Zdeňka Svěráka, Moje milá plaví koně.

             A protože nebyl důvod otálet, na druhý stupeň brzy navázal první a pokračovalo se v soutěžení a hlavně v recitování. Děti byly rozděleny podle ročníků do dvou kategorií. Porota musela určit po třech nejlepších z každé kategorie, což v této konkurenci rozhodně nebylo jednoduché. Nakonec byli vybráni v kategorii 2.–3. tříd tito žáci, Kristiana Fusková (3.A), která se umístila na prvním místě, druhé místo obsadila Michaela Čevelová (3.A) a úspěšnou trojici uzavírá Kateřina Hnátková (3.A), která přednesla báseň od Josefa Kainara, Zlý pes potkal zlého psa. Ve starší kategorii už zkušenějších recitátorů 4.–5. tříd zvítězila Jana Šicová (4.A), druhé místo patří Michale Pilarské (4.A) a třetí místo získal Jiří Mádr (5.A).  

            Důležitá byla také účast žáků první třídy, pro které to zcela jistě bylo poprvé, kdy na základní škole recitovali před porotou. Jejich výkony byly tak povedené, že jsme si jistí, že toto vystoupení nebylo poslední a setkáme s nimi i v příštích letech! Svým vystoupením nejvíce zaujali porotu Robin Hudcovský, Andreas Wandrol a Julian Kaňát.

            Všem vítězům byli předány pamětní diplomy a ceny, všichni soutěžící byli odměněni drobnými sladkostmi.

            Žáci, kteří se ve svých kategoriích umístili na prvním a druhém místě, budou naši školu reprezentovat v okrskovém kole, které proběhne začátkem března v Alcedu.

            Vítězům gratulujeme a doufáme, že se jim bude dařit i v dalším kole!!!

            Všem žákům, kteří se zúčastnili recitační soutěže, děkujeme. Vážíme si jejich přístupu a doufáme, že se i v příštím školním roce stane měsíc únor pro nás všechny měsícem řeči vázané – poezie.   

 Mgr. Petra Esteřáková

Fotogalerie

Posted in Školní akce, Soutěže | Komentáře nejsou povoleny