Den Země

Netradiční oslavu DNE ZEMĚ prožili páťáci v pondělí 22. dubna 2013 v učebně
přírodopisu s paní učitelkou Jaroslavou Ševčíkovou, která pro ně připravila
výukový program zaměřený na potravní řetězce v přírodě.

Žáci pracovali v odborně vybavené učebně s interaktivní tabulí a měli možnost poznávat a pozorovat živočichy v teráriích, srovnávat a třídit nasbírané přírodniny, prohlížet si fotografie, obrázky, plakáty apod.

Těšíme se na vycházku do přírody, která nás čeká v květnu.

P. uč. Ševčíková pro nás připravuje „vyučování“ u potoka.

Comments are closed.