Hodinka moudré sovy

Paní učitelka Ševčíková nás pozvala do učebny přírodopisu, kde si pro nás připravila velmi zajímavou hodinu.

Povídali jsme si o ptáčcích, jak těžká je pro ně zima a jak jim můžeme pomáhat. Dozvěděli jsme se, co je vhodné jim sypat na krmítka a co by jim mohlo ublížit. Hledali jsme mističky s potravou, které byly rozmístěny po celé učebně a rozhodovali, co bychom dali na krmítko.

Dostali jsme barevné pracovní listy s ptáčky a s různými potravinami. Tam jsme si ověřili, jestli víme, jak se máme o ptáčky správně v zimě starat. Na závěr nám paní učitelka ještě pustila pohádku.

Celá hodina se nám velmi líbila.

Comments are closed.