Vánoční hvězda

Již několik let se naše škola zapojuje do projektu sdružení Šance a rodiny dětí tak mohou pomoci nemocným dětem hematologického oddělení Dětské kliniky v Olomouci.

Letos se v naší třídě prodalo 21 květin. Některé rodiny podpořily tuto akci koupí i 2 květinek. Všem zúčastněným rodinám patří dík za vážně nemocné děti. ( Na fotu chybí Zuzanka, která byla nemocná a po návratu do školy si odnesla své 2 vánoční hvězdy).

Comments are closed.