Projekt Comenius – evropské pohádky

Ve druhém roce projektu Comenius budeme pracovat na dalších tématech. Prvním z nich jsou evropské pohádky a příběhy. Každá partnerská škola vybrala tři pohádky nebo příběhy, které přeložila do angličtiny. Poté jsme všechny pohádky poslali naši partnerské škole v Německu, která má tuto aktivitu na starosti. Učitelé z německé školy pohádky rozdělili do skupin a do každé země poslali celkem tři pohádky, pokaždé z jiné země.

Žáci v jednotlivých školách si musí pohádky přečíst, přeložit a  nakreslit k nim obrázky. V naší škole budou tento úkol zpracovávat žáci 7. A, kteří mají nakreslit obrázky k německé verzi pohádky Šípková Růženka, islandské pohádce Platba za mléko a  irské pohádce Fin a zlá víla.

 

Comments are closed.