Důležité rozhodnutí

Žáci 8. ročníku ZŠ Vsetín, Sychrov se vydali na Úřad práce
ve Vsetíně, aby získali informace o nejzávažnějším rozhodnutí svého dosavadního
života, které je sice čeká až za rok, ale na které je nutné se pečlivě
připravit. Šli zjistit, jak si vybírat budoucí povolání, respektive školu,
která je na budoucí povolání připraví.

Věnoval se jim Jan Lakomý z poradenského střediska pro
volbu povolání, který osmákům nabídl poradenské služby, doporučil jim zajímat
se o nabídku středních škol a učilišť, o nabídku studijních oborů, a zároveň
jim poskytl informace, kde to vše zjistit. Žáci budou muset být aktivní také
sami, či s pomocí rodičů. V rámci školní výuky již navštívili některé
střední školy a připravují se na dny otevřených dveří na dalších školách.

Žáci měli možnost zapůjčit si DVD s ukázkou činností
vybraných profesí. Ti, kteří ještě ani netuší, jaký bude cíl jejich budoucího
života, mají možnost využít testy a poradenství, které je povede správným
směrem, aby mohli uplatnit své schopnosti, ale i zájmy a dovednosti
v budoucím studiu a následně i povolání. Ti, kteří již vědí, jaký obor profesní
přípravy zvolí, získali podklady, na základě kterých mohou získat maximum
informací o školách, které tyto obory nabízí. Je důležité vybrat si takovou
školu, která je osloví, která jim bude vyhovovat.

Žáci mají k dispozici elektronickou burzu škol na webu
Zlínského kraje, která je jistě velmi užitečná, bohužel nenahradí osobní
kontakt s vyučujícími či žáky příslušné střední školy.

Není toho málo, co se osmákům po této besedě honilo hlavami…
zdá se, že okamžik, kdy budou muset vzít zodpovědnost za rozhodování o budoucím
životě do svých rukou se blíží… držme jim palce, ať jsou jejich rozhodnutí
šťastná a úspěšná.

   

 

Mgr. Jaroslava Ševčíková

Třídní 8.A, ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Comments are closed.