O poklad strýca Juráša

Žáci naší školy se každoročně zapojují do literární soutěže O poklad strýca Juráša, kterou pořádá Masarykova veřejná knihovna Vsetín. S velkou radostí musíme říci, že v letošním ročníku se naše děti opravdu neztratily!!! Obrovským úspěchem ve velké konkurenci jsou tři první a jedno neméně krásné třetí místo.

             V kategorii próza 4.–5. tříd se na prvním místě umístila Michala Pilarská (4.A) se svou prací Valašský Tarzan, ve stejné věkové kategorii, ale v žánru komiks zvítězil Ondřej Polách (4.A). Ondra napsal a nakreslil pro tuto soutěž komiks, který nazval Erikovo dobrodružství.

            Žákyně naší školy téměř ovládly kategorii 6.–7. tříd, kdy se svou prací Minulost obsadila Hana Ollerová (7.A) první místo a s příběhem Dobrodružství se zvířátky Anna Vraspírová (6.A) získala třetí místo.

             Úspěšným autorům ze srdce gratulujeme a doufáme, že tento úspěch bude pro ně motivací a budou pokračovat v psaní. Zároveň jim děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Petra Esteřáková

 

 

Posted in Školní akce, Soutěže | Komentáře nejsou povoleny

Prvňáčci na návštěvě u starších kamarádů

  V ZŠ Vsetín, Sychrov přetrvává dlouhodobá tradice spolupráce prvního a druhého stupně, a to nejen v mimoškolních aktivitách, ale i v rámci vyučování. Starší kamarádi z 2. stupně připravují pro své mladší spolužáky různé výukové aktivity. Tím se mezi nimi vzájemně upevňuje přátelství a celkově to napomáhá dobrým vztahům mezi staršími a mladšími žáky ve škole, kdy ti starší se stávají pro malé kamarády vzorem a sami se učí tím, že připravují výuku pro mladší děti. To už je velká zodpovědnost!

Učebnu přírodních věd navštívili také prvňáčci. Žáci šesté třídy jim připravili úžasné prostředí, celou třídu vyzdobili kresbami ptáků, protože ti byli tématem hodiny. A prvňáčci byli moc šikovní, dobře věděli, že ptáci potřebují v současných únorových mrazivých dnech naši pomoc, potřebují, abychom jim sypali na krmítko. Ale co?

I to prvňáčci věděli, semínka různých travin, obilí, kukuřice, slunečnice a třeba lnu. Rozhodně tam nepatří zbytky od oběda.

Prvňáčkům se na návštěvě u starších kamarádů moc líbilo.

A přátelství mezi třídami pokračuje, na příští týden, před prázdninami, pozvali sedmáci své kamarády z třetí třídy na povídání o hmyzu. Žáci z obou tříd se na setkání už moc těší.

 

Jaroslava Ševčíková

vyučující přírodopisu

Posted in Projekty, Školní akce | Komentáře nejsou povoleny

Za okny tma a ve škole veselo!

   V úterý 29. 1. 2013 po sedmnácté hodině ožila budova ZŠ Vsetín Sychrov štěbetáním dětí. Netradiční prohlídka potemnělé školy byla připravená zejména pro rodiče s předškoláky, kteří se chystají 5. – 6. února 2013 k zápisu do prvních tříd. Ale přidali se i prvňáčci a druháci s rodiči.

Setkání mělo hned několik cílů, jedním z nich bylo posezení u moudré sovy, zábavná výuková hodina pro děti, plná povídání o tom, co můžeme udělat pro ptáčky v zimě.

Zajímavý program jsme připravili podle  manuálu Příroda ve škole – společně do přírody, který vydala Líska, občanské sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji. Metodický list Hodina moudré sovy, vypracovala paní Marie Kordulová a výše jmenovaný manuál jich obsahuje desítky. Všechny mohou být inspirací pro práci učitelů v mateřských, základních i středních školách, ale i pro taková netradiční setkání učitelů, žáků a rodičů, protože je jisté, že se v ten úterní podvečer všichni dobře bavili.

Mnohé rodiče zajímalo, jak škola vypadá, jak je vybavená, jaká je v ní atmosféra. A podle reakcí se zdá, že byli spokojeni nejen oni, ale i děti.

Po příjemně prožité hodince a procházce temnými chodbami školních pavilonů jsme si slíbili, že se zase brzy uvidíme. ZŠ Vsetín, Sychrov pro rodiče s dětmi, ale i pro mateřské školy a také pro širokou veřejnost tradičně připravuje společná setkání. Čeká nás například divadlo pro mateřinky, dětský maškarní karneval a na jaře další setkání rodičů s dětmi v učebně přírodních věd a také výprava do přírodní památky Vršky- Díly.

 

Mgr. Jaroslava Ševčíková

ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Posted in Školní akce | Komentáře nejsou povoleny

Oznámení o přijetí

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Vsetín, Sychrov 97. Seznam uchazečů zde.

Posted in Informace vedení školy | Komentáře nejsou povoleny

Oznámení o zápisu

Oznámení o zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání  ve školním roce 2013/2014.

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2013/14, proběhne podle ustanovení § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb.

v úterý 5.února 2013 od 10,00 h. do 12,00 hodin a od 14,00 h. do 16,00 hodin   a

ve středu 6.února 2013 od 10,00 h. do 12,00 hodin a od 14,00 h. do 16,00 hodin.

v budově základní školy ZŠ Vsetín, Sychrov 97. 

Školský obvod stanovený pro ZŠ Vsetín, Sychrov 97

ULICE: Bratří Hlaviců, Dolní Jasenka, Hluboká cesta, Horní Jasenka, Hrbová, Jasenecká, Jabloňová, Jiráskova 409, MUDr. Františka Sovy, Mládí, Na Kopečku, Na Výhlidce, Na Výsluní, Na Výšině, Nad Zámkem, Palackého, Podsedky, Pod Vršky, Příkrá, Radniční, Rodinná, Strmá, Sychrov, Trnková.

Organizace zápisu :

  • Ø  Rodiče (zákonní zástupci) přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.
  • Ø  Zapsány budou děti, které se narodily do 31.srpna 2007. Dítě narozené od 1.září 2007 do 30.června 2008 může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2007 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2008 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
  • Ø  Dle ustanovení § 36 odst. 4 školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to nejpozději do 15.února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.)
  • Ø  Odklad povinné školní docházky – není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31.května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
  • Ø  Žadatel o odklad, doloží potřebné náležitosti, tj. doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a doporučující stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa buď přímo u zápisu, nebo nejpozději do 31.5.2013.   
Posted in Informace vedení školy | Komentáře nejsou povoleny

První laboratorní úkol

  Žáci ZŠ Vsetín, Sychrov z osmých a devátých tříd, kteří se zapojili do chemické soutěže Integrované střední školy ve Valašském Meziříčí, se do chemických laboratoří této školy vydali 11. prosince k plnění prvního laboratorního úkolu. Vybavili se bílými pracovními plášti, vzorky vody a psacími potřebami.

A jejich úkol nebyl lehký.  Ústředním tématem soutěže je voda. Soutěžící si museli přinést tři vzorky vody a prozkoumat je. Zajímali se zejména o pH, konduktivitu (vodivost)  a alkalitu vody.

Žáky naší školy vedli v plnění úkolů sami studenti střední školy pod dozorem učitele odborného výcviku Oldřicha Riemera.  A jejich práce byla opravdu skvělá.

K nejlepším výkonům se z deváté třídy dopracovali Václav Košut, Marek Bauer, Iva Kubíková, Jiří Zedník, Lukáš Tomanec, Veronika Martinková a Michaela Kovářová. Osmáky v laboratořích nejlépe reprezentovali Dominik Bělíček, Sára Janíčková, Veronika Labajová, Alžběta Fialová a Hanka Bláhová.

 

Ale soutěž ani zdaleka nekončí.

K dalšímu laboratornímu úkolu, jehož tématem bude stanovení tvrdosti vody, obsahu hořčíku a vápníku ve vodě, se žáci připravují na 15. ledna.

Fotogalerie

Posted in Soutěže | Komentáře nejsou povoleny

Exkurze v DEZE a CS CABOT.

  Žáci osmého a devátého ročníku ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se vydali 7.12.2012 v rámci chemické soutěže na exkurze do podniků, jejichž výroba je postavena na chemii, a to do CS CABOT spol. s.r.o. a do DEZA a.s.

 Soutěž pro mladé chemiky pořádá Integrovaná střední škola, centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí. Z naší školy se zapojilo dvaadvacet žáků a jednadvacet jich po dvou měsících práce stále v soutěži pokračuje. Součástí je také plnění odborných úkolů, vypracování laboratorních prací i vědomostní prověřování znalostí žáků. Mezi nejatraktivnější části soutěže ale patří exkurze přímo ve výrobních podnicích, které profesi chemika potřebují pro svou existenci.

V CS CABOT se žáci dozvěděli o výrobě sazí pro gumárenský průmysl, zejména výrobu pneumatik a technické pryže. V DEZE navštívili úpravnu vody na Juřince a dozvěděli se o výrobě a zpracování černouhelného dehtu, směsných dehtových olejů, surového benzolu, a výrobě základních aromátů.

Oba podniky seznámily žáky i doprovázející učitele se svou politikou ochrany životního prostředí a snižování negativních vlivů výrob na okolní přírodu.

CS CABOT i DEZA zvou do svých prostor na exkurze také rodiče žáků, kteří by případně měli zájem o profesi chemika, která má v současné době velkou perspektivu.

 

J. Ševčíková

Posted in Besedy | Komentáře nejsou povoleny

Patříme ke krajské špičce v EVVO

Tak tohle si mohou říci učitelé i žáci v ZŠ Vsetín, Sychrov 97 po XII. krajské konferenci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji, která se konala 22.11.2012 v Uherském Hradišti.

V loňském roce získala ZŠ Sychrov i školní koordinátorka nominaci mezi nejlepší ve své kategorii v kraji a nakonec si diplom pro absolutního vítěze odnesla škola. Letos se role obrátily. Škola byla nominována mezi nejlepší realizátory environmentální výchovy a koordinátorka ZŠ Sychrov byla nejen nominována, ale krajskou cenu si za svou práci i odnesla.

Z výčtu je jasné, že škola se dlouhodobě drží na špici mezi nejlepšími realizátory environmentální výchovy ve Zlínském kraji a má být na co pyšná.

 

Ostatně každý, kdo zavítá na školní web, vidí, že se ve škole aktivně snažíme o poznávání přírody, účastníme se vzdělávacích akcí zaměřených na ochranu přírody, ale soustředíme se i na oborové olympiády a soutěže přírodovědných oborů, v rámci kterých žáci měří síly s ostatními vrstevníky. A často velmi úspěšně.

 

Tyto výsledky by nebyly možné bez vzájemné spolupráce pedagogů, ale i nadšení žáků školy.

Všem za dosavadní práci moc děkujeme a pojďme vstříc novým výzvám…

J. Ševčíková

Posted in Informace vedení školy, Projekty | Komentáře nejsou povoleny

Ve středu 21.11.2012 přijeli do ZŠ Vsetín, Sychrov, žáci Střední zemědělské a přírodovědné školy až z Rožnova pod Radhoštěm.

V rámci projektu Žáci- žákům přednesli svým mladším kamarádům přednášky, výukové hodiny, které si pro ně připravili.   Více zde

Posted in Projekty | Komentáře nejsou povoleny

Jaloveček patřil i nám!

Skončila soutěž mladých přírodovědců Jaloveček, kterou pořádá Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně v rámci projektů svého environmentálního centra Modrásek, které sídlí ve věži vsetínského zámku.

Přestože naše družstva nedosáhla na první místa, obsadili jsme druhá místa napříč kategoriemi, na což jsme náležitě pyšní.

Skvěle si vedli Dubínci, žáci 3.A pod vedením Matěje Hustě, nezklamali ani Čtyřlístci ze 4.A, pod vedením Kačky Vančurové. Skvěle nás zastupovalo i družstvo druháků s názvem Veveráci s kapitánem Jirkou Karlíkem a Jednorožkyně a Neviditelné ještěrky z páté třídy pod vedením Danielky Holbové a Tomáše Fojtíka.

 

Ani žáci druhého stupně, šesťáci, nezaháleli. Vypravili do boje hned tři družstva, které školu vynikajícím způsobem reprezentovaly. Družstvo s názvem Andulky obsadilo ve velké konkurenci také druhé místo, a překonalo i své další spolužáky. Andulky vedla Sylvinka Loucká.

Všem oceněným blahopřejeme a nezapomeňte, co říkal organizátor Honza Husák, všichni zúčastnění jsou vítězi, protože se cosi nového naučili, cosi nového poznali a baví je učit se o přírodě! Vítězům zdar a těšíme se na zimní kolo Jalovečku.

Jaroslava Ševčíková

Posted in Soutěže | Komentáře nejsou povoleny

Nejlepší astronomové ze ZŠ Vsetín, Sychrov jsou známi!

V pátek 16. listopadu psali žáci ZŠ Vsetín, Sychrov školní kolo  Astronomické olympiády, předmětové soutěže z oboru astronomie a příbuzných oborů, která je určena žákům  základních a středních škol. Cílem olympiády je vyhledávání  talentovaných žáků a snaha o jejich systematický růst a rozvoj v oblasti astronomie.

Žáci 2. stupně základní školy jsou rozděleni do dvou kategorií, a to podle ročníků. Kategorie6. a7. tříd byla zastoupena deseti zájemci, kategorie8. a9. tříd pak zájemci šestnácti.

 

Mezi nejlepší řešitele mladší kategorie patřily dívky, a to Barbora Hnátková a Johanka Martinů, obě ze7. A, a se stejným počtem dvaceti bodů skončila Kristýnka Václavíková ze 6.A. Mezi úspěšné řešitele této kategorie patří i Hanka Ollerová, Anna Ševčíková, Zuzanka Zedníková, Eliška Trčálková a Ondřej Uhřík.

 

Kategorie starších byla zastoupena bohatě žáky deváté třídy a také jeden z nejúspěšnějších řešitelů je deváťák, a to Marek Bauer. Se stejným bodovým ziskem ale skončil i Dominik Bělíček z 8. A. Mezi další úspěšné řešitele patří Veronika Matinková, Miroslav Janošek, Václav Košut,  Jiří Zedník, Filip Ištvánech, Hanka Bláhová a Iva Kubíková.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

 

Náš velký dík patří Vsetínské hvězdárně, zejména pak Pavlu Svozilovi, za významnou spolupráci při přípravě žáků na olympiádu i při samotné olympiádě.

Všichni úspěšní řešitelé mají možnost postoupit do korespondenčního kola, které bude tradičně vyhlášeno 7. ledna 2013 apotrvá do 22. března 2013.

 

Jaroslava Ševčíková

 

Posted in Školní akce, Soutěže | Komentáře nejsou povoleny

Příběhy bezpráví

 ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se zařadila mezi více než sedm set českých škol, na kterých probíhá projekt Jeden svět na školách – příběhy bezpráví. Jedná se o projekt, který má oživit výuku českých dějin na základních a středních školách. Filmy, které jsou nabízeny do škol, mapují zejména poválečné dějiny, hlavně bezpráví páchané na lidech v době komunismu.

ZŠ Vsetín, Sychrov spojila letos promítání filmu s blížícím se termínem pietní vzpomínky na oběti komunismu, která se koná u památníku v Panské zahradě 17. 11. 2012.

Film Karla Strachoty České děti vypráví o významné protikomunistické iniciativě mladých lidí, která se tehdy mnohým zdála přinejmenším jako velmi podivná. V absurdním světě cenzury, zákazů a manipulací vyzvali k  ještě větší absurdnosti, a to k obnovení českého království.

Po shlédnutí filmu, v další části programu žáci osmých a devátých tříd diskutovali o různých podobách totality, ale také o lidech, které komunistický režim zle poznamenal.  Žáci už z dřívějších let znají vzpomínky pana Karla Vysloužila, paní Evy Žárské i paní Ilsy Reinerové. Osobní příběh je pro žáky vždy mnohem bližší, než obecné informace v učebnicích, protože mohou prožít s vypravěčem emoce a podívat se na svět alespoň vzdáleně jeho očima.

 

Jaroslava Ševčíková

 

Posted in Školní akce | Komentáře nejsou povoleny

Novinářka z Atlanty v ZŠ Vsetín, Sychrov

 Žáci i učitelé ZŠ Vsetín, Sychrov zažili v úterý příjemnou návštěvu až z Atlanty v USA. Byla to novinářka The Atlanta Journal-Constitution, milá dáma, paní Helena Oliviero. Její návštěva byla o to milejší, že přijela s žáky i učiteli natáčet dokument o vzácné ženě, paní Ilse Reiner-Eichnerové, která si našla v jejich srdcích místo už vloni, při své návštěvě školy. Paní Ilsa tehdy přijela na Vsetín převzít Čestné občanství města Vsetína, na které ji, ve spolupráci s paní Evou Žárskou a Diakonií Vsetín, navrhli také učitelé a žáci školy.

S příjezdem paní Oliviero se otevřely vzpomínky na krásné setkání s laskavou dámou, kterou žáci školy znají dobře jako malou holčičku židovského původu, která žila před válkou na Vsetíně.  Znají ji z knihy Očima dítěte, která obsahuje Ilsiny deníky, osobní vzpomínky i soukromou korespondenci s maminkou Charlottou. Paní Ilsa je pro žáky školy vzorem. Osud jí připravil tolik zlého, ale ona nezatrpkla, nežehrá na osud, ale naopak rozdává naději a radost kolem sebe. Její příběh je ale zároveň varováním, že nikdy nesmíme dopustit nic takového, jako byl holocaust v době druhé světové války.

Paní Oliviero si prošla školu, nahlédla do tříd, ve kterých se učí, popovídala si s žáky školy i učiteli. Její nahrávky budou součástí dokumentu. Školáci měli vzácnou příležitost procvičit si své znalosti angličtiny. Požádala také, aby na nahrávce žáci četli z deníků paní Ilsy, úkolu se skvěle ujaly Barbora Hnátková a Hanka Ollerová, které přečetly před kamerou dopis maminky zaslaný Ilsince z koncentračního tábora.

Byla to příjemná návštěva, která školákům i učitelům udělala velkou radost a znovu jim připomněla paní Ilsu i její osud.

Do Atlanty posíláme tisíce pozdravů…

Jaroslava Ševčíková

Posted in Besedy, Školní akce | Komentáře nejsou povoleny

Réva

V úterý 13. 11. navštívila naši školu cimbálová muzika Réva. Když se řekne cimbálová muzika, mohlo by se zdát, že hraje jen písně lidové z Valašska. Opak je ale pravdou. Tato kapela zahrála napříč všemi hudebními žánry. Od hudby vážné, lidové až po hudbu populární, jako je např. kapela The Beatles a dále až po současné rockové „ vypalovačky“ jako jsou písně od kapely Kabát. Děti dostaly také prostor si zasoutěžit a zatancovat, což se jim velmi líbilo. Těšíme se zase třeba příští rok na nové představení této bezvadné všestranné cimbálové muziky.

Posted in Besedy, Školní akce | Komentáře nejsou povoleny

Příprava na astronomickou olympiádu.

  Prolétli se vesmírem a přece zůstali na Zemi

Žáci šestých až devátých tříd ZŠ Vsetín Sychrov 97 se vydali ve čtvrtek 15. 11. 2012 na hvězdárnu ve Vsetíně. Čekal je zajímavý program. V rámci přípravy na astronomickou olympiádu si nejprve prohlédli hvězdářské dalekohledy a pak chvíli pozorovali Slunce a jeho aktivitu. Počasí jim přálo a viděli i několik skupin slunečních skvrn. 
V další části programu je pracovník hvězdárny Pavel Svozil pozval do přednáškového sálu, kde se seznámili blíže se Sluneční soustavou. Zjistili, kolik ji tvoří hvězd a planet, kolik trpasličích planet a dalších těles, seznámili se také se základním složením těchto těles a nahlédli do tajemného a vzdáleného Kuiperova pásu. Zajímavé bylo i srovnání velikostí těles ve vesmíru i vize do daleké budoucnosti, kdy snad Slunce pohltí i naši krásnou Zemi? ale na to je ještě dost času. Žáky zaujala i problematika souhvězdí, názvy, tvary a mapy těchto vesmírných seskupení, které mohou vidět na noční obloze.
Přednáška na hvězdárně byla příjemným zpestřením výuky a snad žáci nově nabyté vědomosti úspěšně uplatní při astronomické olympiádě. Přejeme jim mnoho zdaru.

Mgr. Jaroslava Ševčíková
Posted in Školní akce, Soutěže | Komentáře nejsou povoleny

Dějepisná olympiáda je za námi

Téma letošní dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. ročníků bylo opravdu zajímavé, znělo: Od pohanských zvyků ke křesťanským, tradicím. Otázky byly velmi náročné a ve vztahu k běžnému školnímu učivu skutečně výrazně „rozšiřující“, tedy zaměřené na opravdové zájemce o historii.
Nejatraktivnější otázkou byly popletené pranostiky, které se žákům téměř stoprocentně podařilo rozplést a uvést na pravou míru. Všichni určitě známe jejich správné znění, například: Na svatého Václava bývá bláta záplava nebo Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Se jmény Slovanských bohů se už žáci potýkali složitěji, vždyť málokdo zná jména jako Svarog, Svarožic či Veles, zato Peruna znali všichni. Na řešitele ale čekaly i jiné otázky týkající se lidových zvyků, křesťanských svátků, světců atd.
 Na naší škole ZŠ Vsetín, Sychrov, si s historií nejlépe poradily osmačky, a to Hanka Bláhová a Barbora Vychopňová. K nejlepším deváťákům patří Marek Bauer a třetí místo obsadil opět osmák, a to Dominik Bělíček. 
Blahopřejeme a držíme palce těm, kteří budou reprezentovat školu 30. ledna 2013 v okresním kole dějepisné olympiády.

Jaroslava Ševčíková
Posted in Soutěže | Komentáře nejsou povoleny

Krajské kolo stolního tenisu

 Po vítězství v okresním kole ve stolním tenisu družstev děvčat, se naše žákyně Barbora Hnátková a Hana Ollerová zúčastnily v úterý 6.listopadu 2012 krajského kola, které se uskutečnilo v ZŠ v Kunovicích U Pálenice. Vzhledem k tomu, že se krajské kolo hrálo souběžně pro kategorie starších žáků a studentů SŠ zúčastnilo se ho celkem 15 družstev, která odehrála svá utkání v tělocvičnách zdejší školy na 11 stolech. V kategorii IV. starší žákyně se turnaje zúčastnila 3 družstva. Přestože je tato kategorie určena pro žáky 8. a 9.tříd a naše děvčata chodí do 7.třídy, nenašla na turnaji rovnocenného soupeře a bez větších problémů bez ztráty setu v obou utkáních zvítězila hladce 3:0, v turnaji zvítězila a získala zlaté medaile. Blahopřejeme.

 

Mgr. Karel Zahradníček, ředitel školy

 

Posted in Sportovní akce | Komentáře nejsou povoleny

Přírodovědný klokan

 Žáci ZŠ Vsetín, Sychrov s již tradičně zapojili do vědomostní soutěže spojující vědomosti přírodopisu, chemie, fyziky, matematiky i zeměpisu s názvem“ Přírodovědný klokan 2012-13“.
Přírodovědný klokan je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol v kategorii Kadet, ale i žákům I. a II. ročníku škol středních v kategorii Junior. Jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž probíhá celostátně.
Mezi nejlepší řešitele v rámcí školy patřili: Filip Ištvánech a Iva Kubíková z 9.A, Barbora Vychopňová,  Veronika Labajová, Vojtěch Ščotka a Hana Bláhová  z 8. A. Blahopřejeme. 

J. Ševčíková
více na: http://zssychrov2.sweb.cz/Pr-klokan-2012-13.html
Posted in Soutěže | Komentáře nejsou povoleny

Duha nás učí o šelmách

 V ZŠ Vsetín, Sychrov se žáci po tři dny setkávali s pracovníkem Hnutí Duha z Olomouce Michalem Bojdou, který žákům 4.-9. tříd  vyprávěl o velkých šelmách v Beskydech. 
Každoroční akce se konala  u příležitosti Světového dne zvířat.

J. Ševčíková

více na : http://zssychrov2.sweb.cz/DUHA_2012.html
Posted in Školní akce | Komentáře nejsou povoleny

Jaloveček se blíží

 Mladí zájemci o přírodní vědy ze ZŠ Vsetín Sychrov se vydali na studijní exkurzi do zámku Vsetín.  Právě Muzeum regionu Valašsko, které v zámku sídlí, je pořadatelem soutěže Jaloveček, která vede děti k poznávání přírody, vnímání její krásy, ale i k uvědomování si nutnosti, o přírodu pečovat. 
K nejmladším přírodovědcům patřila Kateřinka Kovářová a Jirka Karlík, oba ze 2.A. Jim dávali zkušené rady  starší kamarádi z 3.-6. tříd, kteří už příjemnou zkušenost s touto soutěží mají. Třeťáky zatupovala například Michaelka Čevelová a Kateřinka Hnátková, za čtvrťáky se vydala za dalším přírodovědným vzděláním Natálka Tkadlecová, Lukáš Manina a Míša Pilarská, ale i jejich další kamarádi. Páťáci a šesťáci se již tvářili zkušeně, protože zámeckou věž i soutěž dobře znají.

J.Ševčíková
Více informací a fotografií na : http://zssychrov2.sweb.cz/Jalovecek-priprava.html
Posted in Projekty | Komentáře nejsou povoleny