Valdštejn na vsetínském zámku

Osmáci ze ZŠ Vsetín, Sychrov se v úterý 18.10.2011 vydali na vsetínský zámek za jedním z jeho bývalých majitelů, Albrechtem z Valdštejna. Se samotným Valdštejnem se sice nakonec osobně nesetkali (ani to nečekali, zemřel totiž už v polovině 17.století), ale o jeho životě i době, ve které žil, se hodně dozvěděli od lektora Pavla Mašláně. Výukový program žákům přiblížil jednak období renesance, tehdejší životní styl zejména šlechticů, ale i prostého lidu, a pak také období šestnáctého a sedmnáctého století ve Vsetíně, včetně nelehkých dob třicetileté války. Zejména chlapce zaujaly zbraně té doby, děvčata se zase s chutí podívala na barevné nákladné róby tehdejších bohatých šlechtičen.

 Výukový program žáci ukončili na věži, ze které měli vynikající rozhled po celém Vsetíně, po historických budovách na Horním náměstí, ale i po moderním současném městě. Žákům se pro gram líbil a už se chystají na další, které Muzeum regionu Valašsko, sídlící právě ve vsetínském zámku, pro okolní školy připravuje. Zcela jistě si nenechají ujít expozici. „Brali mě za vojáčka“ o 1. a 2. světové válce ve Vsetíně.

Žáci 8.A, ZŠ Vsetín, Sychrov 97

        

Comments are closed.