Zvířata ve volné přírodě Wildlife

První velký projekt, který žáci zpracovali se týkal zvířat a rostlin ve volné přírodě.

Žáci 6. třídy pracovali na projektu v hodinách přírodopisu pod vedením paní učitelky Ševčíkové. Nejdříve se všichni rozdělili do skupin. Jednotlivé skupinypoté zkoumali, měřili, pozorovali a sbírali informaceo přidělených rostlinách a zvířatech vyskytujících sev okolí naší školy a našem regionu. Po shromáždění potřebných informací každá skupina prezentovala informace svým spolužákům. Některé skupiny se pokusili prezentovat své práce v anglickém jazyce.

Fotogalerie

Comments are closed.