Projektový den Obnova přírody

Ve čtvrtek 2. května 2013 se na naší škole uskutečnil projektový den „Obnova přírody.“ Na společné akci se podíleli žáci a učitelé v rámci projektu Comenius.

Projekt byl zaměřen na ochranu a obnovu přírody, recyklaci odpadů a obnovitelné zdroje.

Skupiny žáků pod vedením starších spolužáků plnily úkoly na šesti stanovištích, které pro ně připravili učitelé.

Formou diskuzí a experimentování získali žáci nové znalosti a dovednosti z oblasti třídění odpadků, výroby solární energie, spotřeby elektřiny v domácnosti nebo obnovy přírody po sopečné činnosti.

Projektové dny se stávají pravidelnou součástí netradiční výuky na naší škole.

Mgr. Eva Janušová

Fotogalerie

Comments are closed.