„Žáčci Sychrováčci“

Konečně jsme se dočkali. Den 31.1. 2012 byl pro nás velmi slavnostní. Dostali jsme naše

první vysvědčení, ze kterého se na nás smály jedničky a žáci 9. třídy nás pasovali na „žáčky

Sychrováčky“.

 

Comments are closed.