Divadélko. Koncert. Pantomima

Úterní školní ráno -12.2. nám začalo velmi neobvykle. Ještě před zvoněním přišly mezi nás opět děti z loutkohereckého souboru paní Dohnálkové a tentokrát to byli herci z mladšího ročníku.

Než jsme se nadáli, byly postaveny před tabuli kulisy a děti zahrály pohádku „Kohout – světa pán.“ Představení se nám líbilo nejenom proto, že domýšlivý kohout byl potrestán, ale taky v něm účinkovala naše spolužačka Katka Vančurová.

A po svačince jsme se vydali – tentokrát již všichni žáci 1.stupně do ZUŠ na náborový koncert.

Děti si vyslechly nacvičené skladby žáků této školy, poznávaly hudební nástroje a shlédly zajímavé vystoupení dramatického kroužku – pantomimu. Někteří odvážlivci z řad dětí si i zahráli na pódiu. Mezi vystupujícími herci jsme poznali naši další spolužačku Mišu Pilarskou.

No a pak jsme se opět vrátili do školních lavic,bohatší o další pěkné zážitky.

 

Comments are closed.