Interetová soutěž

V prvním pololetí školního roku 2012/2013 se žáci 5.A zúčastnili internetového kurzu HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ, který pomáhá dětem získat zásady správné výživy a vede je ke zdravému životnímu stylu.

Žáci plnili zábavné úkoly ve čtyřech lekcích, vyplňovali Deníčky, psali testy. Za správné odpovědi získávali body pro celou třídu. Kurz sledoval i pohybovou aktivitu žáků.

Comments are closed.