Práce s talenty

Ve čtvrtek 7. února 2013 se třída páťáků zúčastnila Dětské vědecké konferenci, která se konala v Uherském Hradišti.

Naší třídu reprezentovala Daniela Holbová a Martina Ovesná.

Děvčata předváděla chemický pokus, který představoval aktivní sopku při výbuchu.

 

Lukáš Černocký, Pepík Bařina a Jirka Mádr předvedli funkční klimatizaci na baterie.

A Sára Čotková s Nelou Potočnou barevný semafor.

Funkční modely si žáci vyrobili sami ve svém volném čase nebo ve vyučování.

Comments are closed.