Pasování na čtenáře

Dne 24.1. se naše třída zúčastnila Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.

Od paní knihovnice jsme dostali průkazku do knihovny, …….a tak je důležité se
svědomitě učit znát všechna písmenka, abychom si mohli půjčit a přečíst spoustu krásných knížek.

 

 

 

Comments are closed.