Hry a klamy ve výuce


  Osmáci si v rámci výuky informatiky užívali her a klamů. A to na stejnojmenné výstavě v malém sále Kulturního domu ve Vsetíně. Výstava se koná u příležitosti výročí Akademie věd ČR a je vzácnou příležitostí pro žáky ze vsetínských škol, aby se seznámili s exponáty IQ parku v Liberci, které hravou formou přibližují různé fyzikální zákony.

Žáci 8.A, ZŠ Vsetín, Sychrov a vyučující

Comments are closed.