Policista je náš kamarád

Zvoní! Je 8,00 hodin. Jsme nachystáni na český jazyk.

Ale co to? Do třídy vchází nejen naše paní učitelka, ale i pán ve stejnokroji…… .Ptá se, zda víme, kdo je? Ozývají se nesmělé hlásky: policajt…..  Opraví nás, že správně je policista.

Pak už nás seznamuje s prací policie, stejnokrojem a další výbavou. Prohlížíme si zblízka policejní čepici i policejní znak. Dozvídáme se spoustu zajímavých věcí a také dostáváme knížky a letáčky, které nás blíže poučí o naší bezpečnosti.

Comments are closed.