Voda dává život

Na konci června 2012 se na naší škole uskutečnil projketový den „Voda dává život“. Stejně jako naše partnerské země jsme i my tento projekt zpracovali v rámci projektu Comenius.

Žáci si zábávnou formou ověřili a upevnili znalosti i dovednosti napříč šesti různými předměty – matematika, čeština, angličtina, hudební výchova, zeměpis a přírodní vědy.

 Školní ráno začalo shlédnutím krátkého naučného videa, které má děti motivovat k šetření vody a vést je k zamyšlení, jak žijí lidé v oblastech, kde je nedostatek vody.

 Poté byli žáci rozděleni do dvanácti skupin, kdy v každé skupině byli zástupci od 1. do 9. třídy. Jednotlivé skupiny musely postupně projít 6 různých stanovišť, kde děti čekalo plnění zadaných úkolů.

 A jaké že to byly úkoly? Procvičování anglických slovíček, zpěv písniček, hraní na sklenice naplněné vodou, počítání spotřeby vody v domácnosti, měřění sptřeby vody vypité jedním člověkem za jeden den, skládání básniček a rčení o vodě, zakresování řeky do map a zjišťování různých vlastností vody formou pokusů.

 Projektový den dal žákům možnost ověřit si již nabyté znalosti, ale především se naučit pracovat samostatně a zároveň spolupracovat s mladšími nebo staršími spolužáky.

 Touto cestou bychom také chtěli poděkovat především žákům 8. a 9. třídy, kteří při spolupráci také pečovali o nejmenší děti ve svých skupinách. 

Fotogalerie

Comments are closed.