Výprava za tajemstvím vody

Školní družina při ZŠ Sychrov se vydala prozkoumat život v potoce „Za díly“. Jejich cesta vedla přírodní památkou Vršky Díly, která je typická mezemi a loukami s drobnými ostrůvky stromových a keřových porostů. Ráj pro ptáky, drobné savce, ale i hmyz.

Cílem mladých badatelů, ale tentokrát nebyli suchozemští živočichové, šli prozkoumat vody místního potoka.

A bylo na co se dívat. Potok teče docela rychle, voda se čeří přes kamínky, je prosycená kyslíkem a zdá se zcela čistá. Na dně, při kamenech a poblíž břehu jsou přichyceny larvy chrostíků, které si staví podivuhodné schránky z kamínků, dřívek, písku i drobných ulitek kolem svého podlouhlého těla, aby se chránily před predátory, kterých je ve vodě hodně! Ze schránky vystrkuje chrostík jen hlavu a jeden až tři páry končetin, kterými uchvacuje kořist. Sám je totiž také predátor, lovec. Děti mohly také pozorovat různé nymfy (larvy) jepic, nejzajímavější byly ty ploché, s mohutnou hlavou a hrudí a žaberními lupínky na zadečku, kterými neustále kmitaly. Děti zaujala i larva muchničky s vějířovitými tykadly. Všichni tito živočichové, až dospějí, vylétnou z vody a budou žít na souši, opatřeni
křídly. Nejvíc legrace si ale mladí pozorovatelé užili s neposednými blešivci,
kteří jsou celoživotními obyvateli potoka. Bylo jich pod kameny požehnaně. Blešivci patří mezi korýše, jsou tedy takoví malí příbuzní raků. Mají větší počet končetin, kterými neustále kmitají a jejich zvyk plavat na boku je legrační.

Výprava k vodě děti zaujala a jistě nám mezi nimi roste nejeden mladý přírodovědec.

Video larva chrostíka, blešivci a larva jepice http://fotoatlaspr.zs-sychrov7.sweb.cz/chrostik-blesivci-jepice. MOV

Fotogalerie

Comments are closed.