Projekt Comenius – život ve volné přírodě

V březnu a dubnu 2012 se žáci 4.A ze ZŠ Vsetín Sychrov  zapojili do
projektu Comenius a společně vytvořili mapu České republiky, na které vyznačili
chráněné krajinné oblasti a národní parky v naší zemi.

Navíc, každý žák měl přidělenu jednu CHKO nebo NP a v encyklopediích
si musel vyhledat a nakreslil ohrožené živočichy z této oblasti.

Fotogalerie

 

 

 

Comments are closed.