Projektový den PRAVĚK

 Dne 8. února 2012 proběhl v naší třídě projektový den na téma „PRAVĚK“.

Žáci se seznámili s životem lidí v pravěku, jejich obživou, výrobou nástrojů a zbraní
v době kamenné, bronzové a železné.

Celé dopoledne pracovali ve skupinách, vymysleli si název a přezdívky, předváděli
dramatické scénky, modelovali pravěkou osadu, lepili a malovali obrázky zvířat
na „jeskynní stěny“ a plnili další zábavné úkoly.

Chválím všechny čtvrťáky za práci při projektovém dnia děkuji rodičům za pomoc při přípravě kostýmů.   

Tř. uč. Eva Janušová

Fotogalerie

 
 

 

 

 

 

Comments are closed.