PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKT

Tříměsíční mezipředmětový projekt - září, říjen, listopad 2011

 Společenstva polí, vod, lesů a okolí lidských obydlí

V hodinách přírodovědy a na přírodovědných vycházkách se žáci seznamovali s přírodním prostředím. Vyhledávali a třídili zajímavé informace, psali slohová cvičení a prezentovali své práce před spolužáky.

Součástí projektu byly odborné besedy Dravci a Život velkých šelem, práce ve skupinách, pokusy, výtvarné práce, výzdoba třídy aj.

Cílem projektu bylo vytváření kladného vztahu k přírodě, poznávání a rozvíjení vlastních schopností, spolupráce ve skupinách, dodržování pravidel při komunikaci, prezentování svých názorů a respektování i oceňování práce spolužáků.

Fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.