Maňásci ve škole

Ve čtvrtek ráno jsme si hned po příchodu do třídy změnili zasedací pořádek a na dvě hodiny jsme si zasedli do kruhu.Těšili jsme se,protože nám přibyli i čtyři noví žáčci – Madla,Zuzka,Péťa a Míša.Nebyli však opravdoví, byli plyšoví.Paní z pedagogicko-psychologické poradny nám s nimi zahrály různé situace ve třídě, při kterých se děti k sobě nechovaly zrovna nejlíp.A my jsme je pak předvedli tak, jak by to mělo vypadat správně.

Při hře jsme si tak vytvářeli pravidla chování mezi námi, abychom si navzájem neubližovali a byli dobrými kamarády.

Na závěr jsme si složili puzzle, abychom pochopili, že patříme k sobě a všichni tvoříme jeden kolektiv.

Víme, že nás čeká ještě dlouhá cesta, ale budeme se snažit.

Přece jsme to našim plyšovým kamarádům slíbili.

Comments are closed.