Přivítali jsme Vánoce

V podvečer dne 8.12.2011 se v ZŠ Sychrov sešla více než stovka dětí, rodičů, ale i prarodičů. Rozhodli se přivítat Vánoce, připomenout si vzácný čas adventu a prostě spolu pobýt.

Malé světlušky s lampiónky a baterkami nejprve usedly tradičně na schodech u jídelny a zpívaly koledy za doprovodu kytary paní vychovatelky Jany Pařízkové, ale i samostatně, bez doprovodu. Pochvalu si zaslouží trio z 5.A ale i mladší odvážné předškolní děti, které už do školy chodí „jako domů“ i s maminkami a tatínky.

Pak se tichý průvod vydal temnou chodbou na vycházku po škole. Na prvním stupni vystupovaly z tmavých stěn, pod světly baterek, nádherné obrázky a dílka malých školáků, čerti, zvířátka i obličeje z portrétů kamarádů. V pavilonu druhého stupně pak děti objevovaly další výzdobu, které se třpytila pod světly baterek. Nádherné pohledy z oken školy, směrem do města, kde všechno blikalo a svítilo, navozovaly atmosféru Vánoc.

Akce byla ukončena v učebně přírodopisu, kde si děti posvítily na kostru ozdobenou jako vánoční stromek, ale i do terárií a klecí, ve kterých školáci chovají drobné zvířectvo. Mnohé zaujaly vystavené modely a pomůcky, se kterými si mohli chvíli pohrát.

Rodiče i prarodiče oceňovali nádhernou vánoční výzdobu školy, zejména v šatnách, za kterou patří chvála paní učitelce Mikulíkové a jejím žákům.

Za organizaci povedené akce je třeba poděkovat paním vychovatelkám z družiny, Janě Pařízkové, Evě Matute a Zdeňce Škrabánkové a paní učitelce Janě Mikulíkové, ale i žákům osmé a deváté třídy. Všem účastníkům také děkujeme za skvělou atmosféru a těšíme se na další akce ve škole.

 

Jaroslava Ševčíková

     

 

Comments are closed.