Astronomická olympiáda

Ve středu 8.12.2011 se žáci ZŠ Vsetín, Sychrov vydali do hlubin vesmíru.

Psali testy astronomické olympiády, která je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů, a je určena pro žáky základních a středních škol. Cílem olympiády je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst, a to nejen v oblasti astronomie, ale i fyziky a dalších přírodních věd.

Školní kolo slavnostně zahájil Mgr. Jiří Haas, zastupitel města Vsetína a emeritní ředitel hvězdárny ve Vsetíně. Do práce s žáky se také aktivně  zapojil odborný pracovník hvězdárny pan Pavel Svozil, který v předchozích dnech žáky v rámci beseda pozorování připravoval.

Přípravou na astronomickou olympiádu žila celá škola, mladší kamarádi s paní vychovatelkou Pařízkovou malovali v družině obrázky s tématikou vesmíru, kterými pak vyzdobili třídy, kde se testy psaly.

V kategorii mladších žáků ze tříd 6.-7. ročníku si  nejlépe vedla Hana Bláhová a Dominik Bělíček, oba ze 7.A, a na třetím nejlépe bodovaném místě je Johanka Martinů ze 6.A. Uspěli a do celostátního korespondenčního kola postupují také Vendula Janíčková, Barbora Hnátková a Hana Ollerová.

Ve starší kategorii žáků 8.-9.tříd si nejlépe vedl Radim Volek a v těsném závěsu za ním Sergej Gudkov, oba z 9.A, následovaní Martinem Daňou ze stejné třídy. Dále uspěli a do celostátního kola postupují: Vladimír Daněk, Daniel Marek, Veronika Martinková, Iva Kubíková, Miroslav Janošek, Marek Bauer, Filip Ištvánech a Lukáš Tomanec.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme. Hvězdárně Vsetín děkujeme za odbornou přípravu a skvělou spolupráci.

 Mgr. Jaroslava Ševčíková

 

Comments are closed.