Velké šelmy

 Celé dva dny se Základní školou Vsetín Sychrov ozývalo táhlé vlčí vytí, ňafání rysa ostrovida i mručení medvěda, krále beskydských zvířat.

To přišel za žáky 4. až 9.ročníků školy pracovník Hnutí Duha, pan Michal Bojda a vyprávěl jim o velkých šelmách v Beskydech, o jejich životě, zvycích, o tom, jaký přínos mají pro krajinu. Také o tom, kde se nimi, či jejich pobytovými znaky, může člověk v přírodě setkat.

Děti překvapilo, že i k nám, do Vsetínských vrchů občas zavítá vzácné a plaché zvíře – vlk. Teď už ale vědí, že se ho nemusí bát, vlk setkání s člověkem skutečně nevyhledává, vlk se mu chytře snaží vyhnout. Také pobytové znaky medvěda samotáře můžeme občas objevit, bude to hlavně stopa jeho tlap, nebo rozdrápaný starý kmen, kde medvěd hledal larvy brouků, či stržená kůra stromu. No a jak zajistit, že nedojde k blízkému setkání s dravou šelmou? Je to přece jednoduché, jít lesem a občas promluvit, zaklepat na strom klacíkem, dupnout si… všechny šelmy mají mnohem lepší sluch i čich než člověk, a tak ho jistě objeví dřív, než by došlo k setkání.

Velké šelmy je třeba chránit. Jsou nádhernou a majestátní součástí naší přírody a mají tu své nezastupitelné místo. Člověk si nemůže osobovat právo na celý svět, měl by ho pokorně sdílet s ostatními organismy. A to je poznání, ke kterému děti ve škole vedeme.

Přednášky měly velký úspěch a žáci byli skutečně nadšeni. Těšíme se zase na příští rok, kdy nám pan Bojda přinese nové závěry ze svých pozorování i nové příběhy o krásných beskydských šelmách.

        

Více na stránkách Hnutí Duha

http://hnutiduha.cz/nase-prace/lesy/velke-selmy/

Comments are closed.