Slavnostní rozloučení s žáky 9.A

  Město Vsetín se rozhodlo založit novou tradici, a to slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd. Akce se konala v kině Vatra ve čtvrtek 27. června 2013, den před posledním vysvědčením deváťáků na základní škole.

Paní starostka Iveta Táborská vyjádřila deváťákům morální podporu při jejich samostatném vykročení do života a ubezpečila je, že město Vsetín je jim přátelské a otevřené v každé fázi jejich života.  Místostarosta Petr Kořenek zase vyjádřil naději, že i po ukončení studií, případně i vysokoškolských, dnešní deváťáci na své město nezapomenout a budou se sem vracet i s svým potenciálem a schopnostmi, aby město dál rozvíjeli. Oba představitelé pak žákům, ale i jejich třídním učitelům a ředitelům škol poděkovali za celoroční školní práci a popřáli jim krásné léto a žákům prázdniny.

Skvělým způsobem doplnili atmosféru loučení žáci ZUŠ Vsetín svým hudebním i literárně dramatickým vystoupením, které opravdu stálo za to!

Příjemné dopoledne završilo promítání romantického sci-fi filmu ve 3D. Žáci devátých tříd všech vsetínských škol jistě odcházeli s dobrým pocitem, že jejich město o ně má zájem a bude je na jejich cestách životem podporovat.

PhDr. Jaroslava Ševčíková, třídní učitelka 9.A

 

 

This entry was posted in Školní akce, Soutěže. Bookmark the permalink.

Comments are closed.