Výrazný úspěch našich recitátorů

Začátkem měsíce března se vydali vítězové školního kola reprezentovat naši školu v recitační soutěži.

Místnosti Alceda se zaplnily velkým počtem recitátorů ze všech vsetínských škol, ale i škol z obvodu Vsetín.

Vybraní chlapci a děvčata z prvních až devátých tříd byli rozděleni do svých kategorií a soutěž byla zahájena.

Naši žáci opět nezklamali. V této velmi silné konkurenci škol děvčata z prvního stupně obsadila znovu ta nejlepší místa!

V I.kategorii zvítězila Kristiana Fusková a jako druhá se umístila Michaela Čevelová, obě ze 3.A.

Michala Pilarská ze 4.A vyhrála v kategorii II. Všechna postupují do okresního kola v Rožnově pod Radhoštěm.

Pochvalu zaslouží ale i ostatní recitátoři – Jana Šicová(4.A), Martina Šicová (6.A), Martin Janáč(7.A), Alžběta Fialová a Sára Janíčková(obě 8.A).

Vítězům gratuluji a současně děkuji i rodičům za obětavou pomoc a přípravu.

Mgr.Dana Chytilová

This entry was posted in Soutěže. Bookmark the permalink.

Comments are closed.