Školní kolo v recitační soutěži

 Měsíc únor je na většině základních škol ve znamení recitování a recitační soutěže a samozřejmě ani naše škola není v tomto směru výjimkou.

Žáci druhého stupně se sešli v pondělí 4. února ve školní knihovně a v tomto inspirativním prostředí proběhla samotná soutěž. Porota měla těžkou práci s výběrem vítězů, protože všechny děti přistoupily k recitaci i k výběru textů zodpovědně.

             Porotkyně si vyslechly básně od Jana Skácela, Jiřího Žáčka či Miloše Macourka a dalších. Ze všech soutěžích dětí museli být vybráni ti nejlepší. V kategorii 6.–7. tříd se na prvním místě umístil Martin Janáč (7.A), druhé postupové místo obsadila Martina Šicová (6.A) a  třetí místo s básní od Bulata Okudžavi patřilo Elišce Trčálkové (6.A). Zvláštní cena poroty byla udělena Barboře Sáblíkové (6.A). Letošní zastoupení ve starší kategorii 8.–9, tříd dokazuje, že žáci neztrácejí zájem o poezii ani ve vyšších ročnících, což nás velmi těší! V této kategorii se na postupovém prvním místě umístila Sára Janíčková (8.A) s básní od Jiřího Žáčka, na druhé místo se probojovala Alžběta Fialová (8.A) a třetí místo obsadil Vítek Smýkal (8.A) s písňovým textem od Zdeňka Svěráka, Moje milá plaví koně.

             A protože nebyl důvod otálet, na druhý stupeň brzy navázal první a pokračovalo se v soutěžení a hlavně v recitování. Děti byly rozděleny podle ročníků do dvou kategorií. Porota musela určit po třech nejlepších z každé kategorie, což v této konkurenci rozhodně nebylo jednoduché. Nakonec byli vybráni v kategorii 2.–3. tříd tito žáci, Kristiana Fusková (3.A), která se umístila na prvním místě, druhé místo obsadila Michaela Čevelová (3.A) a úspěšnou trojici uzavírá Kateřina Hnátková (3.A), která přednesla báseň od Josefa Kainara, Zlý pes potkal zlého psa. Ve starší kategorii už zkušenějších recitátorů 4.–5. tříd zvítězila Jana Šicová (4.A), druhé místo patří Michale Pilarské (4.A) a třetí místo získal Jiří Mádr (5.A).  

            Důležitá byla také účast žáků první třídy, pro které to zcela jistě bylo poprvé, kdy na základní škole recitovali před porotou. Jejich výkony byly tak povedené, že jsme si jistí, že toto vystoupení nebylo poslední a setkáme s nimi i v příštích letech! Svým vystoupením nejvíce zaujali porotu Robin Hudcovský, Andreas Wandrol a Julian Kaňát.

            Všem vítězům byli předány pamětní diplomy a ceny, všichni soutěžící byli odměněni drobnými sladkostmi.

            Žáci, kteří se ve svých kategoriích umístili na prvním a druhém místě, budou naši školu reprezentovat v okrskovém kole, které proběhne začátkem března v Alcedu.

            Vítězům gratulujeme a doufáme, že se jim bude dařit i v dalším kole!!!

            Všem žákům, kteří se zúčastnili recitační soutěže, děkujeme. Vážíme si jejich přístupu a doufáme, že se i v příštím školním roce stane měsíc únor pro nás všechny měsícem řeči vázané – poezie.   

 Mgr. Petra Esteřáková

Fotogalerie

This entry was posted in Školní akce, Soutěže. Bookmark the permalink.

Comments are closed.